ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε πως από την 1η Μαρτίου 2017 το υποκατάστημα των εργαστηρίων ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε. στην Άρτα παύει να λειτουργεί και οι υπηρεσίες που παρείχε ενσωματώνονται στα υποκαταστήματα των Ιωαννίνων και της Πάτρας, με ταυτόχρονη μετακίνηση του προσωπικού του στο εργαστήριο Ιωαννίνων.

Η γραμματεία μεταφέρεται στο εργαστήριο Ιωαννίνων και η επικοινωνία θα γίνεται στο τηλέφωνο 2651-057776 και fax 2651-057744. Ο αριθμός τηλεφώνου της Άρτας (2681-035435) θα παραμείνει σε ισχύ για μικρό χρονικό διάστημα, εκτρέποντας την κλήση στα Ιωάννινα. Το email της γραμματείας παραμένει το ίδιο: info@analysis-laboratories.gr