ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

Το εργαστήριο Πάτρας ιδρύθηκε το 2000. Στις εγκαταστάσεις μας λειτουργεί μικροβιολογικό, χημικό, γαλακτοκομικό και εδαφολογικό εργαστήριο. Το μικροβιολογικό εργαστήριο εκτελεί ένα μεγάλο πλήθος μικροβιολογικών δοκιμών. Το χημικό εργαστήριο είναι εξειδικευμένο σε αναλύσεις ελαιολάδου, εδαφών, νερών και γάλακτος (ελεγμένο και εγκεκριμένο από τον ΕΛΟΓ-ΔΗΜΗΤΡΑ).

Είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO/IEC 17025 και διαθέτει τον κάτωθι εξοπλισμό:

 • Σύστημα Ατομικής Απορρόφησης
 • Αυτόματο αναλυτή γάλακτος
 • Κρυοσκοπικό αναλυτή γάλακτος
 • Αναλυτή ΟΜΧ γάλακτος
 • Κλιβάνους επώασης
 • Συσκευή Αποστείρωσης
 • Θάλαμο Νηματώδου Ροής
 • Φασματοφωτόμετρο UV/Vis
 • pH-μετρο
 • Αγωγιμόμετρο
 • …και επιπλέον μετρητικό και βοηθητικό εξοπλισμό.

 


Η διεύθυνση του εργαστηρίου είναι:

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΟΝ. Α.Ε.
Μαξίμου 12-16,
ΤΚ 26222,
Πάτρα