ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ISO/IEC 17025

Στο χώρο της πιστοποίησης της ποιότητας, των ελέγχων και των εργαστηριακών δοκιμών και μετρήσεων, Διαπίστευση είναι η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης από αρμόδιο οργανισμό, ότι ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο ασκεί συγκεκριμένες δραστηριότητες με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια. Ειδικότερα για ένα εργαστήριο η διαπίστευση αφορά την επίσημη αναγνώριση ότι το εργαστήριο μπορεί να εκτελεί συγκεκριμένες δοκιμές ή τύπους δοκιμών.

Το Εθνικό ΣΥστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ) είναι ανώνυμη εταιρεία ιδιωτικού δικαίου με μοναδικό μέτοχο το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, με σκοπό τη διαχείριση του συστήματος διαπίστευσης στη χώρα, και αποτελεί τον εθνικό φορέα διαπίστευσης της Ελλάδας.

Τα εργαστήρια ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΟΝ. Α.Ε. στα Ιωάννινα και την Πάτρα είναι διαπιστευμένα από το Ε.ΣΥ.Δ σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο λειτουργίας εργαστηρίων δοκιμών και αναλύσεων ISO/IEC 17025 και με αριθμό πιστ. 1079.

Οι ετήσιες αξιολογήσεις μας από το ΕΣΥΔ και οι πολλαπλές συμμετοχές μας σε διεργαστηριακά σχήματα των SCHEMA, BIPEA, EUROFINS, ERA, WEPAL, MUVA, FEPAS, FAPAS, Q.M.S, QS, GAFTA, κτλ, εξασφαλίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Στα εργαστήριά μας τηρούνται αυστηρές διαδικασίες από την παραλαβή δειγμάτων έως την έκδοση αποτελεσμάτων. Το προσωπικό είναι αυστηρά επιλεγμένο και αξιολογημένο, ενώ οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι έγκυρες, επικυρωμένες και διεθνώς αποδεκτές. Ο εξοπλισμός μας αποτελείται από όργανα τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως διακριβωμένα από ανεξάρτητες διαπιστευμένες εταιρίες διακρίβωσης. Το σύστημα ποιότητας συμμορφώνεται διαρκώς στις απαιτήσεις του προτύπου ISO 17025.

Το εργαστήριο Ιωαννίνων είναι το πρώτο ιδιωτικό εργαστήριο στην Ελλάδα με διαπίστευση υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε ευέλικτο πεδίο.

ΠΕΔΙΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1.215751_el-Ιωάννινα

ΠΕΔΙΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
1.215758_el-Πάτρα