ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

Τα εργαστήρια ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΟΝ. Α.Ε. είναι εγκεκριμένα από τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό (ΕΛΓΟ) “ΔΗΜΗΤΡΑ” για τον έλεγχο της ποιότητας του αγελαδινού, πρόβειου και γίδινου γάλακτος, σύμφωνα με την Εθνική και Ενωσιακή νομοθεσία (Καν. (ΕΚ ) 854/2004 & 882/2004), με κωδικό εργαστηρίου 00160.

Ο ανωτέρω έλεγχος περιλαμβάνει τη δειγματοληψία του νωπού γάλακτος παραγωγών οι οποίοι παραδίδουν σε μη αυτοελεγχόμενες μεταποιητικές μονάδες, την ανάλυση της χημικής του σύνθεσης ως προς το λίπος, πρωτεΐνη, λακτόζη, Σ.Υ.Α.Λ., τον προσδιορισμό του σημείου πήξεως, τον προσδιορισμό της ολικής μεσόφιλης χλωρίδας, του αριθμού των σωματικών κυττάρων, την ανίχνευση παρουσίας αντιμικροβιακών παραγόντων (αντιβιωτικά) καθώς και την ανίχνευση παρουσίας άλλου είδους γάλακτος στο πρόβειο (νοθεία).

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων κοινοποιούνται στους μεταποιητές, στους παραγωγούς, στον ΕΛΓΟ “ΔΗΜΗΤΡΑ” και στα Τμήματα Κτηνιατρικής των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών, με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας του νωπού γάλακτος και την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών όπου απαιτούνται.