ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Τα εργαστήρια ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΟΝ. Α.Ε. με την πολυετή εμπειρία τους και το άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό που διαθέτουν, έχουν την δυνατότητα και παρέχουν με απόλυτη εχεμύθεια, υπευθυνότητα, σεβασμό και αξιοπιστία:

  • Συμβουλευτική εταιριών ως προς τη νομοθεσία και τις προδιαγραφές για τρόφιμα, ποτά, ζωοτροφές και νερά.
  • Οργάνωση και Εκπαίδευση προσωπικού χημικών / μικροβιολογικών εργαστηρίων.

Επίσης οι έμπειροι χημικοί μας είναι διαθέσιμοι για παράσταση προς υπεράσπιση σε διάφορα θέματα όπως:

  • Κατ’ έφεση εξέταση στο Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.).
  • Τεχνική υποστήριξη σε νομικά θέματα και δικαστικές διεκδικήσεις.
  • Δειγματοληψίες (στερεά και υγρά δείγματα).
  • Πραγματογνωμοσύνες (π.χ. καταστροφή ή ζημίες προϊόντων, αστοχία υλικών, κλπ).