ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Τα εργαστήρια ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε. με την πολυετή εμπειρία τους και το άρτια εκπαιδευμένο επιστημονικό προσωπικό που διαθέτουν, έχουν την δυνατότητα και παρέχουν με απόλυτη εχεμύθεια, υπευθυνότητα, σεβασμό και αξιοπιστία:

  • Συμβουλευτική εταιριών ως προς τη νομοθεσία και τις προδιαγραφές για τροφίμα, ποτά, ζωοτροφές και νερά.
  • Συμβουλευτική καταναλωτών ως προς την ποίοτητα των τροφίμων.
  • Συμβουλευτική αγροτών/παραγωγών ως προς τη λίπανση του χωραφιού και τη χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην καλλιέργεια.
  • Οργάνωση και Εκπαίδευση προσωπικού χημικών / μικροβιολογικών εργαστηρίων.

Επίσης οι έμπειροι χημικοί μας είναι διαθέσιμοι για παράσταση προς υπεράσπιση σε διάφορα θέματα όπως:

  • Κατ’ έφεση εξέταση στο Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.).
  • Τεχνική υποστήριξη σε νομικά θέματα και δικαστικές διεκδικήσεις.
  • Δειγματοληψίες (στερεά και υγρά δείγματα).
  • Πραγματογνωμοσύνες (π.χ. καταστροφή ή ζημίες προϊόντων, αστοχία υλικών, κλπ).