ΜΥΚΟΤΟΞΙΝΕΣ

Οι μυκοτοξίνες (από το ελληνικό μύκης και το λατινικό toxicum που σημαίνει δηλητήριο) είναι ουσίες που παράγονται από ορισμένα είδη μυκήτων όταν αυτοί αναπτύσσονται σε τρόφιμα υπό κατάλληλες συνθήκες. Έχουν εντοπιστεί πάνω από 1000 είδη μυκοτοξινών, που διαφέρουν από χημική άποψη, αλλά έχουν σαν κοινή ιδιότητα ότι μολύνουν τρόφιμα και ζωοτροφές και είναι τοξικές για ανθρώπους και ζώα. Μέσα στην χρόνια τοξική δράση τους περιλαμβάνεται η καρκινογένεση καθώς ηπατικές, νεφρικές και άλλες βλάβες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει σειρά κανονισμών που καθορίζουν τα μέτρα ελέγχου που πρέπει να λαμβάνονται στα κράτη μέλη για τον έλεγχο της επιμόλυνσης των τροφίμων από μυκοτοξίνες.

Οι μυκοτοξίνες αποτελούν πιθανό κίνδυνο που σχετίζεται με τρόφιμα φυτικής προέλευσης, κυρίως σιτηρά, ξηρούς καρπούς και φρούτα (καλαμπόκι, σιτηρά, φυστίκια, μπανάνα, μήλο, σταφίδες, κτλ). Μυκοτοξίνες απαντώνται όμως και σε ζωικής προέλευσης τρόφιμα όπως το γάλα, τα αυγά, το συκώτι και άλλα, γεγονός που οφείλεται στην κατανάλωση μολυσμένων ζωοτροφών από τα ζώα.

Τα εργαστήρια ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΟΝ. Α.Ε. μπορούν να προσδιορίσουν, με διαπιστευμένες από το ΕΣΥΔ μεθόδους, μια μεγάλη γκάμα μυκοτοξινών, τόσο σε τρόφιμα ανθρώπινης κατανάλωσης, όσο και σε ζωοτροφές:

  • Αφλατοξίνες B1, B2, G1, G2
  • Αφλατοξίνη M1 (σε γάλα ή γαλακτοκομικά/τυροκομικά προϊόντα)
  • Ωχρατοξίνη A
  • Ζεαραλενόνη (ZON)
  • Δεοξυνιβαλενόλη ή Βομιτοξίνη ή Εμετοξίνη (DON)
  • Τριχοθυκένια Τ2, ΗΤ2
  • Dιακετοξυσκιρπενόλη (DAS)
  • Φουμονισίνες B1, B2