Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ιστορία των εργαστηρίων ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΟΝ. Α.Ε. ξεκίνησε το 2000 στην Πάτρα, με την ίδρυση του πρώτου εργαστηρίου, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών της αγοράς στον τομέα των δοκιμών και του ποιοτικού ελέγχου στους κτηνοτρόφους, στις επιχειρήσεις τροφίμων, ποτών και νερού, καθώς και την παροχή συμβουλευτικών και ερευνητικών υπηρεσιών. Περιλάμβανε χημικό, μικροβιολογικό και γαλακτοκομικό εργαστήριο, με εξειδίκευση στις αναλύσεις νερού και γάλακτος.

Μετά από χρόνια ποιοτικής λειτουργίας, ως ανταπόδοση της εμπιστοσύνης των πελατών του, τον Δεκέμβριο του 2013 το εργαστήριο αναβαθμίζεται και προσθέτει στις υπηρεσίες του πλήρης εδαφολογικές αναλύσεις ώστε να καλύψει και τις ανάγκες των αγροτών παραγωγών.

Τον Οκτώβριο του 2016 εγκαινιάζεται το νέο εργαστήριο Ιωαννίνων, ένα υπερσύγχρονο αναλυτικό εργαστήριο, εξοπλισμένο με τελευταίας τεχνολογίας μονάδες χρωματογραφίας και φασματοσκοπίας μάζας.  Επανδρωμένο με έμπειρο επιστημονικό προσωπικό, προσφέρει ένα από τα μεγαλύτερα πεδία ανάλυσης υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στην Ελλάδα για τους αγρότες παραγωγούς, καθώς και πλήθος δοκιμών ποιοτικού ελέγχου για τις επιχειρήσεις τροφίμων, ποτών και νερού.

Σήμερα, τα εργαστήρια της ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΟΝ. Α.Ε. λειτουργώντας παράλληλα, καλύπτουν τόσο την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, όσο και την υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα με το δίκτυο συνεργατών τους, και συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία παρέχοντας αξιόπιστες υπηρεσίες στον πελάτη με υπευθυνότητα, σεβασμό και απόλυτη εμπιστευτικότητα, έχοντας ως βασικό κριτήριο την ποιότητα.