ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ INTERNATIONAL OLIVE COUNCIL

Τα εργαστήρια ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΟΝ. Α.Ε. είναι αναγνωρισμένα από το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιοκομίας (International Olive Council) για χημικές δοκιμές σε ελαιόλαδο, με αναγνώριση τύπου Βπροχωρημένες αναλύσεις (συμπεριλαμβάνει την τύπου Α):

Το εύρος των αναλύσεών μας εκτός των ανωτέρω, περιλαμβάνει:

  • Προσδιορισμό Υπολειμμάτων Φυτοφαρμάκων (με διαπίστευση σε ελιά/ελαιόλαδο)
  • Προσδιορισμό Βαρέων Μετάλλων
  • Προσδιορισμό Πλαστικοποιητών (Φθαλικών Εστέρων και BPA)
  • κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες για το International Olive Council υπάρχουν στην επίσημη ιστοσελίδα του.