ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ


Γεν. Διευθυντής: Οικονόμου Κωνσταντίνος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Υπ. Εργαστηρίων / Υπ. Διασφάλισης Ποιότητας: Μπαζάκα Εύα, Χημικός M.Sc.
Τεχνικός Υπεύθυνος: Παρίσης Νικόλαος, Χημικός M.Sc.


Διοίκηση

Υπεύθυνος Διοίκησης: Στεργίου Δημήτριος, Χημικός Ph.D.
Λογιστήριο: Χατζίνα Ξανθή
Εξυπηρέτηση Πελατών: Κολοβού Νίκη


Εργαστήριο Ιωαννίνων


Εργαστήριο Πάτρας


ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:

Τόλη Βασιλική
Χημικός Μηχ., M.Sc.

Παρίσης Νικόλαος
Χημικός, M.Sc.


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΑΣ ΜΑΖΩΝ:

Μπαζάκα Εύα
Χημικός, M.Sc.

Παρίσης Νικόλαος
Χημικός, M.Sc.

ΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:

Παναγιωτόπουλος Χρήστος
Τ.Ε. Γεωπόνος, M.Sc.


ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:

Αθανασίου Μαρία
Χημικός


ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:

Αθανασίου Μαρία
Χημικός


ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ:

Παναγιωτόπουλος Χρήστος
Τ.Ε. Γεωπόνος, M.Sc.

 


Υπ. Τμήματος Προσφορών / Πωλήσεων: Χρονόπουλος Γεώργιος, Χημικός M.Sc.

Περιφερειακό Δίκτυο Συνεργατών: Παπαδόπουλος Στέφανος, Καμπόσος Παναγιώτης, Ρίσκας Τάκης