ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ


Διευθύνων Σύμβουλος: Οικονόμου Κωνσταντίνος, Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ

Υπ. Εργαστηρίων / Υπ. Διασφάλισης Ποιότητας: Μπαζάκα Εύα, Χημικός M.Sc.