ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Το εργαστήριο Ιωαννίνων ιδρύθηκε το 2009 στη Βιομηχανική Περιοχή των Ιωαννίνων.  Ένα υπερσύγχρονο συγκρότημα, που φιλοξενούσε ένα από τα μεγαλύτερα εργαστήρια φασματοσκοπίας μαζών της χώρας, χημικό και μικροβιολογικό εργαστήριο, καθώς και εργαστήριο βιολογικών, ανοσοχημικών και οργανοληπτικών δοκιμών.

Τον Οκτώβριο του 2016, το εργαστήριο μεταφέρθηκε στην περιοχή του Κάτω Νεοχωρόπουλου Ιωαννίνων, πλησιέστερα στην πόλη καθώς και στον κόμβο Εγνατίας-Ιονίας, όπου συνεχίζει να λειτουργεί το χημικό εργαστήριο, μαζί με το εργαστήριο φασματοσκοπίας μαζών.

Από τον Μάρτιο του 2017 λειτουργεί πλέον ως επικεφαλής εργαστήριο και φιλοξενεί τη γραμματεία και το λογιστήριο.

Το εργαστήριο Ιωαννίνων είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO/IEC 17025, και διαθέτει τον κάτωθι εξοπλισμό:

  • 2 συστήματα LC-MS/MS (τριπλού τετράπολου)
  • 2 συστήματα GC-MS/MS (τριπλού τετράπολου)
  • 2 συστήματα HPLC με ανιχνευτές DAD, RID και RF
  • 1 σύστημα GC-MS
  • 2 συστήματα GC-ECD/NPD
  • 1 σύστημα GC-ECD/FID/FPD με 2 headspace samplers (δυναμικό και στατικό)
  • 1 σύστημα GC-FID/ECD
  • 1 φασματοφωτόμετρο UV/Vis
  • …και επιπλέον μετρητικό και βοηθητικό εξοπλισμό.

 


Η διεύθυνση του εργαστηρίου είναι:

ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΟΝ. Α.Ε.
Παν. Ασημακοπούλου 69,
ΤΚ 45560, Κάτω Νεοχωρόπουλο,
Ιωάννινα.