ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ

Τα τρόφιµα και το νερό, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε θρεπτικά συστατικά και της ευκολίας µολύνσεως και ρυπάνσεώς τους, είναι πάντοτε φορείς μικροοργανισμών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι “παθογόνοι μικροοργανισμοί“, οι οποίοι μεταφέρονται με τα τρόφιµα και το πόσιµο νερό στον άνθρωπο, τον μολύνουν και δηµιουργούν παθολογικές καταστάσεις.

Τα εργαστήρια ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΟΝ. Α.Ε. χρησιμοποιώντας επίσημες ISO μεθόδους, μπορούν να ανιχνεύσουν και να ποσοτικοποιήσουν ένα μεγάλο εύρος παθογόνων μικροοργανισμών, σε τρόφιμα και νερά.

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ (ΠΟΣΙΜΟΥ, ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ, ΛΥΜΜΑΤΩΝ):

 • Ανίχνευση και καταμέτρηση των κοπρανωδών εντεροκόκκων
 • Aνίχνευση Salmonella spp
 • Kαταμέτρηση σπόρων αναερόβιων θειοαναγωγικών κλωστρηδίων
 • Ανίχνευση και καταμέτρηση κολοβακτηριοειδών και E. coli
 • Ανίχνευση και προσδιορισμός Legionella spp
 • Καταμέτρηση Clostridium perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπορίων)
 • Καταμέτρηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών στους 22οC και 37οC
 • Καταμέτρηση Pseudomonas aeruginosa

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ:

 • Καταμέτρηση Ολικής Μικροβιακής Χλωρίδας
 • Καταμέτρηση κολοβακτηριοειδών
 • Καταμέτρηση E. coli β-γλυκουρονιδάση (+)
 • Ανίχνευση E.coli O157:H7
 • Καταμέτρηση Staphylococcus coagulase (+)
 • Ανίχνευση Salmonella spp
 • Ανίχνευση Listeria monocytogenes
 • Kαταμέτρηση Clostridium perfringens
 • Ανίχνευση και καταμέτρηση Enterobacteriaceae
 • Καταμέτρηση Bacillus cereus
 • Kαταμέτρηση ζυμών-μυκητών
 • Ανίχνευση Campylobacter spp
 • Καταμέτρηση Pseudomonas spp