ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

Πριν την αποστολή των δειγμάτων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη γραμματεία των εργαστηρίων (τηλ: 2651-057776, email: info@analysis-laboratories.gr) για να σας δωθούν οδηγίες σχετικά με τη συσκευασία και το εργαστήριο προορισμού.

Μπορείτε να αποστείλετε δείγματα στην ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΟΝ. Α.Ε. με τους εξής τρόπους:

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

 • Με το ΚΤΕΛ για Ιωάννινα, και ενημερώνοντας μας στο 2651-057776 για την αποστολή σας.
 • Με courier της επιλογής σας στη διεύθυνση:
  • ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΟΝ. Α.Ε.
   Παν. Ασημακόπουλου 69
   ΤΚ. 45560, Κάτω Νεοχωρόπουλο,
   Ιωάννινα
 • Με BOX NOW στη διεύθυνση:
  • ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΟΝ. Α.Ε.
   2ο χλμ ΕΟ Ιωαννίνων-Αθηνών, Ιωάννινα 45332, στο κατάστημα “ΛΗΤΩ”
 • Παράδοση στις εγκαταστάσεις μας στην παραπάνω διεύθυνση.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 • Με το ΚΤΕΛ για Πάτρα, και ενημερώνοντας μας στο 261-0361121 για την αποστολή σας.
 • Με courier της επιλογής σας στη διέυθυνση:
  • ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΟΝ. Α.Ε.
   Δημ. Μαξίμου 12-16,
   ΤΚ. 26222, Πάτρα
 • Παράδοση στις εγκαταστάσεις μας. στην παραπάνω διεύθυνση.

Σε κάθε δείγμα που θα αποσταλεί για ανάλυση στα εργαστήρια ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΟΝ. Α.Ε. θα πρέπει να υπάρχουν οι εξής πληροφορίες:

 • Όνομα Αποστολέα
 • Επωνυμία Επιχείρησης (εφόσον αυτό ισχύει)
  • Όνομα ατόμου επικοινωνίας στην επιχείρηση
 • ΑΦΜ & ΔΟΥ (Επιχείρησης)
 • Διεύθυνση
 • Τηλέφωνα επικοινωνίας (Σταθερό & Κινητό)
 • E-mail

Ακόμη θα πρέπει να υπάρχει:

 • Περιγραφή Δείγματος
 • Ζητούμενες Αναλύσεις
 • Ειδικές Απαιτήσεις

Σε περίπτωση που έχει γίνει κάποια Προκαταβολή, παρακαλούμε επισυνάψτε και ένα αντίγραφο της κατάθεσης σας.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Δείγματα τα οποία δεν έχουν στοιχεία ταυτοποίησης, δε θα αναλύονται από το εργαστήριο μέχρι να επικοινωνήσει ο αποστολέας.