Θέση εργασίας στο εργαστήριο της Πάτρας

Το εργαστήριο χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΟΝ. Α.Ε. στην Πάτρα, αναζητά χημικό, βιολόγο ή γεωπόνο για πλήρη απασχόληση.

Απαιτούνται:

  • Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού, Βιολόγου ή Γεωπόνου με τεκμηριωμένη εμπειρία σε μικροβιολογικές αναλύσεις τροφίμων και νερών
  • Άριστη γνώση Η/Υ
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας

Περιγραφή θέσης:

  • Πραγματοποίηση χημικών / μικροβιολογικών αναλύσεων και εργαστηριακών μετρήσεων
  • Χειρισμός επιστημονικού εξοπλισμού/μηχανημάτων
  • Βελτίωση / ανάπτυξη νέων μεθόδων
  • Τήρηση και εφαρμογή συστήματος ποιότητας
  • Συμμετοχή στη καθημερινή λειτουργία της εταιρείας για την επίτευξη των στόχων της
  • Επικοινωνία με τους πελάτες της εταιρείας

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό, στο:

info@analysis-laboratories.gr