ΓΕΩΠΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Οι σύγχρονες συνθήκες ανταγωνισμού στον τομέα της γεωργίας καθώς και οι διεθνείς κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής, η προστασία του καταναλωτή και του περιβάλλοντος, επιβάλουν περισσότερο από ποτέ την εισαγωγή της Επιστήμης της Εδαφολογίας και της Φυλλοδιαγνωστικής στην παραγωγική διαδικασία.

Η χημική ανάλυση δειγμάτων εδάφους δίνει πολύτιμες πληροφορίες για τις ποσότητες των διαθέσιμων θρεπτικών στοιχείων που υπάρχουν στο έδαφος. Έτσι μπορούν να δοθούν συμβουλές στους παραγωγούς για το είδος και την ποσότητα των λιπασμάτων που πρέπει να προστεθούν για τη βελτίωση της γονιμότητας του εδάφους και για την κάλυψη των αναγκών της καλλιέργειας.

Με την Φυλλοδιαγνωστική προσδιορίζεται η θρεπτική κατάσταση του φυτού κατά το χρόνο της δειγματοληψίας και προσδιορίζονται οι απαιτούμενες επεμβάσεις (καλλιεργητική τακτική, λίπανση, κλπ) για τη διόρθωση τυχόν προβλημάτων και τη βελτίωση της καλλιέργειας.

Ειδικά για τις δενδρώδεις καλλιέργειες όπου η εδαφολογική ανάλυση έχει μικρότερη πρακτική αξία, η φυλλοδιαγνωστική αποτελεί την εναλλακτική λύση για την ορθολογική λίπανση.

Οι αναλύσεις εδαφών και φυτικών ιστών είναι απαραίτητες για:

  • Βελτιστοποίηση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων
  • Αύξηση της παραγωγής.
  • Μείωση του κόστους παραγωγής μέσω της ορθολογικής χρήσης των λιπασμάτων.
  • Προστασία των φυσικών πόρων και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

Το σύγχρονο εργαστήριο Εδαφολογίας και Φυλλοδιαγνωστικής της ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΜΟΝ. Α.Ε., το οποίο είναι εξοπλισμένο με επιστημονικά όργανα τελευταίας τεχνολογίας έχει σαν στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών της αγροτικής κοινωνίας.

Δείγματα εδαφών, φυτικών ιστών και νερών αναλύονται από ειδικευμένους επιστήμονες και παρέχονται υπεύθυνες συμβουλές ορθολογικής λίπανσης.

Το εργαστήριο Εδαφολογίας και Φυλλοδιαγνωστικής παρέχει με εγγύηση:

  • Αξιοπιστία αναλύσεων.
  • Ταχύτητα στην εξυπηρέτηση των παραγωγών.

Οι αναλύσεις δειγμάτων εδάφους, θρεπτικών υλικών και φυσικών λιπασμάτων περιλαμβάνουν προσδιορισμό σε:

pH, αγωγιμότητα, ολικό ασβέστιο, ενεργό ασβέστιο, κάλιο, ολικό άζωτο, νιτρικό άζωτο, αμμωνιακό άζωτο, φώσφορο, μαγνήσιο, χαλκό, μαγγάνιο, ψευδάργυρο, σίδηρο, βόριο, νάτριο, χλώριο, θείο, νιτρικά ιόντα, αμμωνιακά ιόντα, οργανική ουσία, περιεκτικότητα σε ιλύ, άμμο, άργιλο.

Σε φυτικούς ιστούς γίνονται προσδιορισμοί σε:

Ολικό άζωτο, φώσφορο, κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο, σίδηρο, μαγγάνιο, ψευδάργυρο, χαλκό, βόριο, χλώριο, νάτριο.

Δείγματα νερού αναλύονται για τον προσδιορισμό:

pH, αγωγιμότητας, σκληρότητας, ολικών αλάτων, ασβεστίου, μαγνησίου, καλίου, νατρίου, βορίου, χλωρίου, θειικών ιόντων, ανθρακικών ιόντων, όξινων ανθρακικών ιόντων, νιτρικών ιόντων, χαλκού, σιδήρου, ψευδάργυρου, μαγγανίου, βαρέων μετάλλων.

Τα αποτελέσματα των παραπάνω αναλύσεων χρησιμοποιούνται για την παροχή υπεύθυνων, επιστημονικά τεκμηριωμένων συμβουλών για την βελτιστοποίηση των καλλιεργιών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ