Απόκτηση νέου GC-MS/MS από το εργαστήριο Ιωαννίνων

Το εργαστήριο Ιωαννίνων της ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε. αναβαθμίζει τον εξοπλισμό του και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του.

Με την απόκτηση του νέου υπερσύγχρονου αέριου χρωματογράφου Shimadzu GCMS-TQ8040, το εργαστήριο έχει πλέον στη διάθεσή του δύο υγρούς και δύο αέριους χρωματογράφους μάζας τριπλού τετράπολου, οι οποίοι λειτουργούν παράλληλα βελτιώνοντας την ταχύτητα και την αξιοπιστία των αναλύσεων.