Επέκταση Πεδίου Διαπίστευσης στην Πάτρα

Το εργαστήριο της Πάτρας επεκτείνει από 06/12/2016 το πεδίο διαπίστευσής του με 7 νέες μικροβιολογικές δοκιμές σε νερά και τρόφιμα.

Συγκεκριμένα διαπιστεύθηκαν οι παρακάτω μέθοδοι:

 1. Νερό πόσιμο, θαλασσινό, επιφανειακό, κολυμβητικών δεξαμενών
  • Ανίχνευση και καταμέτρηση των κοπρανωδών εντεροκόκκων (ΕΛΟΤ EN ISO 7899:2000)
  • Ανίχνευση και καταμέτρηση κολοβακτηριοειδών και E.Coli (ΕΛΟΤ EN ISO 9308-1:2014)
 2. Νερό πόσιμο, κολυμβητικών δεξαμενών
  • Καταμέτρηση καλλιεργήσιμων μικροοργανισμών (ΟΜΧ) στους 22ο C και 37ο C (ΕΛΟΤ EN ISO 6222:1999)
 3. Τρόφιμα και ζωοτροφές
  • Καταμέτρηση Ολικής Μικροβιακής Χλωρίδας (ΕΛΟΤ EN ISO 4833-1:2013)
  • Καταμέτρηση E.Coli β-γλυκουρονιδάση(+) (ΕΛΟΤ EN ISO 16649-2:2001)
  • Ανίχνευση Salmonella spp (ΕΛΟΤ EN ISO 6579:2002/Corr 1)
  • Ανίχνευση Listeria Monocytogenes (ΕΛΟΤ EN ISO 11290-1/Amd1: 2004)

 

Δείτε ολόκληρο το νέο πεδίο διαπίστευσης του εργαστηρίου Πατρών: