ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Από την πρώτη ημέρα της δραστηριότητάς μας μέχρι και σήμερα, κύριο μέλημά μας είναι η ικανοποίηση των πελατών μας. Αυτό απαιτεί συνεχή προσπάθεια διατήρησης της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών μας, αλλά κυρίως αίσθημα σεβασμού και ευθύνης προς όλους όσους μας εμπιστεύονται.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας μας για την διαρκή βελτίωση, οι απαντήσεις σας στο ακόλουθο ερωτηματολόγιο, αποτελούν σημαντικά στοιχεία στην αντικειμενική αναγνώριση των ιδιαίτερων αναγκών σας και την βελτίωση των υπηρεσιών που σας παρέχουμε.