Συμμετοχή των εργαστηρίων ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε. στην 3η Διεθνή Έκθεση FRESKON 2017

Τα εργαστήρια ΑΝΑΛΥΣΙΣ Α.Ε. συμμετείχαν στην 3η Διεθνή Έκθεση FRESKON 2017, η οποία πραγματοποιήθηκε από 27 ως 29 Απριλίου 2017 στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης.

Σας ευχαριστούμε που μας τιμήσατε με την παρουσία σας στο περίπτερό μας.